Stamping with approved stamp on certificate document public paper agreements at desk of notary

Noter Tasdiği Nedir?

Ofisimiz, daha önce belirttiğimiz üzere noter tasdikli tercüme hizmeti vermektedir.

Resmi makamlara sunulmak üzere belgelerinizi, resmi işlem hükmü taşıyan bütün evraklarınızı alanında yemin zaptı bulunan uzman mütercim tercümanlarımıza tercüme edilip, noter tarafından onaylanır.

Noter Tasdiği Nasıl Yapılır?

  • Noter tasdik işlemi gerektiren çeviri belgelerinizin öncelikle yeminli çevirmenimiz tarafından tercümesi yapılır.
  • Çevirinin kontrolünün tamamlanmasının ardından yeminli çevirmenimiz, tercümenin eksiksiz ve doğru biçimde tercümesinin tamamlandığının haberini verir.
  • Noter için gereken imza ve kaşesi ile tescil edilir.
  • Tercüme dili belirtilip ve Medya Tercüme bürosu kaşesi de eklendikten sonra belge notere hazır hale gelir.
  • Bu nüshanın bir tane de noterde kalacak kopyası hazırlanır ve müşteriye teslim edilir. Bu iki belge notere götürülerek tasdik işlemi sorunsuz halledilir.
  • Ardından noter gereken imza ve kaşeleri basıp nüshanın birisini kendisi alır, diğerini ise müşteriye noter işlemi yapılmış bir şekilde geri teslim eder.